Aktualności

W dniu 04.06.2021 r. WODGiK w Rzeszowie będzie nieczynny.
17/05/2021
Wersja wdrożeniowa portalu mapowego  WODGiK w Rzeszowie zrealizowany w ramach projektu PSIP


PRZETESTUJ
16/03/2020
Od dnia 16.03.2020 r. do odwołania WODGiK w Rzeszowie nie prowadzi obsługi polegającej na bezpośrednim kontakcie z klientem.
 
03/02/2020
Zestawienia 2020
Informacje dla Powiatów
10/07/2019
WODGiK w Rzeszowie  zmienił lokalizacje z ul. Tragowej 1 na ul. Lubelską 4 

Zapraszamy do nowej siedziby Ośrodka na ul. Lubelską 4 ( parter) 

Udostępnianie zasobu / sprzedaż map pokój nr 4

25/10/2018

„Opracowanie mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego część VII

02/02/2018

„Opracowanie mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego część VI