Opublikowane na WODGiK Rzeszów (http://www.wodgik.rzeszow.pl/)

O nas

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej jest jednostką budżetową powołaną do realizacji zadań Marszałka Województwa wynikających z przepisów ustawy "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne"

Główne zadania WODGiK to:

 1. prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:
  • mapy topograficzne,
  • wojewódzkie bazy danych krajowego systemu informacji o terenie,
  • opracowania tematyczne o znaczeniu wojewódzkim,
  • mapy drukowane,
  • inne opracowania
 2. udostępnianie map topograficznych i tematycznych,
 3. prowadzenie wojewódzkich baz danych.

Adres źródła: http://www.wodgik.rzeszow.pl/o-nas