Opublikowane na WODGiK Rzeszów (http://www.wodgik.rzeszow.pl/)

Udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.


Wniosek o udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  wzór wniosku


 

Na podstawie art. 40a i 40b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U.  z 2020 r. poz. 2052 ze zm.), w związku § 12.2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 roku w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2021 r., poz. 820), w związku z § 1 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji  (Dz.U. z 2020 r., poz. 1322) , udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego odbywa się odpłatnie na podstawie wniosku o udostępnienie materiałów zasobu.

 

Wniosek można złożyć w formie:


a)        pisemnej,

Uwaga: nie będą realizowane wnioski przesłane faksem!

b)        dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym, 

c)        dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem zaufanym,

 

W przypadku pytań i wątpliwości związanych z udostępnianiem materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prosimy o kontakt:

tel.: (17) 743-32-93

 

email: wodgik@wodgik.rzeszow.pl, mapy@wodgik.rzeszow.pl

Adres źródła: http://www.wodgik.rzeszow.pl/sposob-zalatwiania-spraw/udostepnienie-materialow-wojewodzkiego-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego