Opublikowane na WODGiK Rzeszów (http://www.wodgik.rzeszow.pl/)

Dane udostępniane bez opłat na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.


wersja danych zawarta w nazwie pliku Adres źródła: http://www.wodgik.rzeszow.pl/dane-bez-oplat