Opublikowane na WODGiK Rzeszów (http://www.wodgik.rzeszow.pl/)

Dane udostępniane bez opłat na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Baza Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k
wersja danych zawarta w nazwie pliku 

Adres źródła: http://www.wodgik.rzeszow.pl/dane-bez-oplat