Opublikowane na WODGiK Rzeszów (http://www.wodgik.rzeszow.pl/)

BDOT10k - nowy standard

Baza Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k 

po konwersji do nowego modelu danychAdres źródła: http://www.wodgik.rzeszow.pl/dane-bez-oplat/bdot10k-nowy-standard