Opublikowane na WODGiK Rzeszów (http://www.wodgik.rzeszow.pl/)

BDOT10k - wersja archiwalna


Baza Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k 

wersja danych zawarta w nazwie pliku 

Adres źródła: http://www.wodgik.rzeszow.pl/dane-bez-oplat/bdot10k-wersja-archiwalna