Opublikowane na WODGiK Rzeszów (http://www.wodgik.rzeszow.pl/)

RODO - Wypełnienie obowiązku informacyjnego

Udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.  


Udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla organów administracji publicznej w celu realizacji zadania publicznego. Adres źródła: http://www.wodgik.rzeszow.pl/sposob-zalatwiania-spraw