Opublikowane na WODGiK Rzeszów (http://www.wodgik.rzeszow.pl/)

Zestawienia 2020

Witam Serdecznie
Wzorem lat ubiegłych przypominamy Państwu o obowiązku wykonania zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów, budynków i lokali w/g obowiazujących przepisów prawa.

Pełne zestawienia ( danych objętych ewidencja gruntów, budynków i lokali ) obejmujące wszystkie gminy należy wykonać zgodnie z  skoroszytem. ( do pobrania ze strony GUGiK  :)
Przyjmowane będą jedynie pliki wykonane na oryginalnych GUGIK - owskich arkuszach.
http://www.gugik.gov.pl/urzad/archiwum-instrukcji-i-wytycznych/sprawozdania
Pliki będą przyjmowane do kontroli do 15.02.2020 r. ( to ostateczny termin )
Przed wydrukiem i podpisaniem oraz wysłaniem na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu marszałkowskiego ePUAP, zestawienia powinny zostać zweryfikowane, dlatego proszę przesyłać pliki zestawień bezpośrednio na adres wr@wodgik.rzeszow.pl
Proszę o wydruki zestawień sformatowane do max 2 stron A3 dla poszczególnych powiatów , wydruk tylko w jednym egzemplarzu (podpisanym i opieczętowanym).


Wykaz pól powierzchni jednostek podziału terytorialnego wg stanu na dzień 1 stycznia 2020 r. 
Prosimy dane pobrać z oficjalnej strony GUGIK
Adres źródła: http://www.wodgik.rzeszow.pl/zestawienia-2020/r68