Opublikowane na WODGiK Rzeszów (http://www.wodgik.rzeszow.pl/)

W opracowaniu

WODGIK w Rzeszowie informuje, ze obecnie opracowywane są arkusze mapy topograficznej na podstawie BDOT10K dla obszaru : 

„Opracowanie mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego część VII

 
Adres źródła: http://www.wodgik.rzeszow.pl/w-opracowaniu/r6p