menu mobilne

Wojewódzki ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Rzeszowie

zmień kontrast zmień wielkość czcionki
 • Baner nowy 6
 • Baner nowy 1
 • Baner nowy 3
 • Baner nowy 5
 • Baner nowy 2
 • Baner nowy 4
 • PSIP

RODO - Wypełnienie obowiązku informacyjnego

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej informuje, że:
 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne z siedzibą przy ul. Lubelska 4 w Rzeszowie (kod pocztowy: 35-241) tel.: (17) 743 3293, adres e-mail: wodgik@wodgik.rzeszow.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Paweł Mikuła, tel.: (17) 743 3101, adres e-mail: pm@wodgik.rzeszow.pl
 3. Cele przetwarzania danych: realizacja Wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w wojewódzkim zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz wydania licencji określającej uprawnienia Wnioskodawcy, dotyczące możliwości wykorzystania udostępnianych materiałów, zgodnie z art. 40g ustawy z dnia 17 maja 1989 r.  prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 ze zm.) i rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzoru wniosków o udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz. U. z 2020 r., poz.1322).
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo  do wniesienia skargi do organu nadzorczego - również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zrealizowania wniosku, o którym mowa w pkt. 3. Brak podania tych danych oznaczać będzie niemożliwość jego realizacji.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do zrealizowania wniosku, o którym mowa w pkt. 3 oraz przez okres niezbędny dla realizacji warunków udzielonej licencji.
 • Podkarpackie przestrzeń otwarta
 • Samorząd Województwa Podkarpackiego
 • GUGIK
 • Unia Europejska Europejskie Fundusze
 • Rzeczypospolita Polska
 • Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne
 • Podkarpackie przestrzeń otwarta
 • Samorząd Województwa Podkarpackiego
 • GUGIK
 • Unia Europejska Europejskie Fundusze
 • Rzeczypospolita Polska
 • Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne
 • Podkarpackie przestrzeń otwarta
 • Samorząd Województwa Podkarpackiego
 • GUGIK
 • Unia Europejska Europejskie Fundusze
 • Rzeczypospolita Polska
 • Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne
 • Podkarpackie przestrzeń otwarta
 • Samorząd Województwa Podkarpackiego
 • GUGIK
 • Unia Europejska Europejskie Fundusze
 • Rzeczypospolita Polska
 • Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne
 • Podkarpackie przestrzeń otwarta
 • Samorząd Województwa Podkarpackiego
 • GUGIK
 • Unia Europejska Europejskie Fundusze
 • Rzeczypospolita Polska
 • Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne