menu mobilne

Wojewódzki ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Rzeszowie

zmień kontrast zmień wielkość czcionki
 • Baner nowy 6
 • Baner nowy 1
 • Baner nowy 3
 • Baner nowy 5
 • Baner nowy 2
 • Baner nowy 4
 • PSIP

Udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.


Wniosek o udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  wzór wniosku


 

Na podstawie art. 40a i 40b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U.  z 2020 r. poz. 2052 ze zm.), w związku § 12.2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 roku w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2021 r., poz. 820), w związku z § 1 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji  (Dz.U. z 2020 r., poz. 1322) , udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego odbywa się odpłatnie na podstawie wniosku o udostępnienie materiałów zasobu.

 

Wniosek można złożyć w formie:


a)        pisemnej,

  • przesłać pocztą na adres: Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
   w Rzeszowie, ul. Lubelska 4, 35-241 Rzeszów.
  • złożyć osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
   w Rzeszowie zgodnie z ww. adresem. Przyjęcia interesantów odbywają się od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:00.

Uwaga: nie będą realizowane wnioski przesłane faksem!

b)        dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym, 

  • przesłać na adres e-mail: wodgik@wodgik.rzeszow.pl

c)        dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem zaufanym,

  • przesłać jako załącznik do ‘Pisma ogólnego do podmiotu publicznego’ za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na portalu ePUAP. Po zalogowaniu się do systemu, należy wpisać w oknie wyszukiwania znajdującym się na ekranie strony głównej nazwę: Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie.

 

W przypadku pytań i wątpliwości związanych z udostępnianiem materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prosimy o kontakt:

tel.: (17) 743-32-93

 

email: wodgik@wodgik.rzeszow.pl, mapy@wodgik.rzeszow.pl

 • Podkarpackie przestrzeń otwarta
 • Samorząd Województwa Podkarpackiego
 • GUGIK
 • Unia Europejska Europejskie Fundusze
 • Rzeczypospolita Polska
 • Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne
 • Podkarpackie przestrzeń otwarta
 • Samorząd Województwa Podkarpackiego
 • GUGIK
 • Unia Europejska Europejskie Fundusze
 • Rzeczypospolita Polska
 • Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne
 • Podkarpackie przestrzeń otwarta
 • Samorząd Województwa Podkarpackiego
 • GUGIK
 • Unia Europejska Europejskie Fundusze
 • Rzeczypospolita Polska
 • Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne
 • Podkarpackie przestrzeń otwarta
 • Samorząd Województwa Podkarpackiego
 • GUGIK
 • Unia Europejska Europejskie Fundusze
 • Rzeczypospolita Polska
 • Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne
 • Podkarpackie przestrzeń otwarta
 • Samorząd Województwa Podkarpackiego
 • GUGIK
 • Unia Europejska Europejskie Fundusze
 • Rzeczypospolita Polska
 • Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne