W opracowaniu

„Opracowanie mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego część VI


 WODGIK w Rzeszowie informuje, ze obecnie opracowywane są arkusze mapy topograficznej na podstawie BDOT10K dla obszaru : 

„Opracowanie mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego część VI

>