WODGiK w nowej siedzibie

WODGiK w Rzeszowie  zmienił lokalizacje z ul. Tragowej 1 na ul. Lubelską 4 

Zapraszamy do nowej siedziby Ośrodka na ul. Lubelską 4 ( parter) 

Udostępnianie zasobu / sprzedaż map pokój nr 4

>