Zestawienia 2017

Zestawienia 2017
Informacje dla Powiatów
Witam Serdecznie
Wzorem lat ubiegłych przypominamy Państwu o obowiązku wykonania zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów, budynków i lokali w/g obowiazujących przepisów prawa.
W tym roku zgodnie z zapisem rozporządzeń należy również wykonać WYKAZ UŻYTKÓW ROLNYCH ORAZ LASÓW Z PODZIAŁEM NA KLASY GLEBOZNAWCZE I NA GRUPY REJESTROWE.
Pełne zestawienia ( danych objętych ewidencja gruntów, budynków i lokali oraz wykaz użytków ) obejmujące wszystkie gminy należy wykonać zgodnie z załączanym skoroszytem. ( do pobrania ze strony http://www.gugik.gov.pl/geodezja-i-kartografia/archiwum-instrukcji-i-wytycznych/sprawozdania :)
Przyjmowane będą jedynie pliki wykonane na oryginalnych GUGIK - owskich arkuszach.
Pliki będą przyjmowane do kontroli do 15.02.2017 r. ( to ostateczny termin )
Przed wydrukiem i podpisaniem oraz wysłaniem na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu marszałkowskiego ePUAP, zestawienia muszą zostać zweryfikowane, dlatego proszę przesyłać pliki zestawień bezpośrednio na adres wr@wodgik.rzeszow.pl
Proszę o wydruki zestawień sformatowane do max 2 stron A3 dla poszczególnych jednostek.


Zestawienia_zbiorcze_danych_dot._EGiB.xlsm

krajowy_wykaz_powierzchni_2017._700110_529664_.zip

>