Zestawienia 2018

Zestawienia 2018
Informacje dla Powiatów
Witam Serdecznie
Wzorem lat ubiegłych przypominamy Państwu o obowiązku wykonania zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów, budynków i lokali w/g obowiazujących przepisów prawa.

Pełne zestawienia ( danych objętych ewidencja gruntów, budynków i lokali bez  wykaz użytków ) obejmujące wszystkie gminy należy wykonać zgodnie z załączanym skoroszytem. ( do pobrania ze strony http://www.gugik.gov.pl/geodezja-i-kartografia/archiwum-instrukcji-i-wytycznych/sprawozdania :)
Przyjmowane będą jedynie pliki wykonane na oryginalnych GUGIK - owskich arkuszach.
Pliki będą przyjmowane do kontroli do 15.02.2018 r. ( to ostateczny termin )
Przed wydrukiem i podpisaniem oraz wysłaniem na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu marszałkowskiego ePUAP, zestawienia muszą zostać zweryfikowane, dlatego proszę przesyłać pliki zestawień bezpośrednio na adres wr@wodgik.rzeszow.pl
Proszę o wydruki zestawień sformatowane do max 2 stron A3 dla poszczególnych jednostek , wydruk tylko w jednym egzemplarzu (podpisanym i opieczętowanym).
zestawienia-zbiorcze-danych-dot.egib.xlsm

Wykaz pól powierzchni jednostek podziału terytorialnego wg stanu na dzień 1 stycznia 2018 r. zapisano w pliku poniżej:
ADM2018.(854148_697890).zip
>